Chế độ thai sản 2016

Chỉ còn hơn 4 tháng nữa Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sẽ có hiệu lực. Một trong những quy định quan trọng của Luật này là chế độ thai sản.

Cùng tham khảo chế độ thai sản áp dụng từ năm 2016 nhé:

che-do-thai-san-2016-01 che-do-thai-san-2016-02 che-do-thai-san-2016-03 che-do-thai-san-2016-04 che-do-thai-san-2016-05 che-do-thai-san-2016-06 che-do-thai-san-2016-07 che-do-thai-san-2016-08 che-do-thai-san-2016-09 che-do-thai-san-2016-10 che-do-thai-san-2016-11(1)

Nguồn: thuvienphapluat.vn

799 lượt xem